Facebook
ДГ 74 Дъга
Детска градина в град София

Важно

 

 

      НА ВНИМАНИЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 

 

 

ДЕЙНОСТИ  !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА  №74   "ДЪГА"  ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ: