Facebook
ДГ 74 Дъга
Детска градина в град София

Пункт за раздаване на храна

             УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

 ЗА ЗАПИСВАНЕ И ДРУГИ ВЪПРОСИ  ОТНОСНО

 

ПУНКТА ЗА РАЗДАВАНЕ НА ХРАНА

 

МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ СПРАВКА НА МЯСТО В  РАБОТЕН ДЕН ОТ  12-13Ч.

 

ИЛИ НА ТЕЛЕФОНИТЕ НА КДХ С БМК -" КРАСНА ПОЛЯНА"   

 

  Адрес: ул. "Сава Михайлов" №57

 

тел.:

02  822 30 07

ЦЕНТРАЛА   02 26 85 72