Facebook
ДГ 74 Дъга
Детска градина в град София

Педагогически екип

 

 

Директор -  Цветан Анчев

 

 

Първа група -          В.Ш.  и Р. В.

 

Първа "А" група -   С.К.  и В. Л.

 

Втора група -            Ц. И. и М. Д.

 

Втора "А" група -     С. М. и Т. Т.

 

Трета група -            Р. Д. и С. И.

 

Трета "А" група -     Ц. Т.и Р. М.

 

Четвърта група -      Р. П. и С. Г.

 

Четвърта "А" група -  Е. С.  и С. К.

 

 

Музикален педагог    -  Д.  С.