Facebook
ДГ 74 Дъга
Детска градина в град София

Педагогически екип

 В Детска градина № 74 “Дъга” работят високо квалифицирани педагози. Всички те са с висше образование и придобита професионално квалификационна степен.

 

Директор -  Цветан Анчев

 

 

Първа група - учители: Р. Панова и Ст. Георгиева

                         помощник-възпитател: Т. Ненова

 

Първа "А" група - учители: Ел. Станчева и Св. Крушкова

                                помощник-възпитател: М. Аргирова

 

Втора група -      учители: Р. Влайкова и В. Шопова

                              помощник-възпитател: Л. Ценова

 

Втора "А" група -    учители: В.Ламбринова и  Сн. Караджова

                                  помощник-възпитател: Г. Манолова

 

Трета група -            учители: Цв. Иванова и М. Бачева

                                   помощник-възпитател: М. Георгиева

 

Трета "А" група -    учители: С. Маринова и Т. Топалска

                                 помощник-възпитател: Н. Александрова

 

Четвърта група -      учители: Р. Димитрова и С. Искренова

                                   помощник-възпитател: В. Врабчанска

 

Четвърта "А" група - учители: Цв. Тозлушка и Р. Марангозова

                                     помощник-възпитател: М. Пъхлева