Facebook
ДГ 74 Дъга
Детска градина в град София

Обществен съвет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Членове на Обществения съвет 

 

 

                              ЗАПОВЕД №152/ 16.12.2022г.

Във връзка с чл. 265, ал. 1 от ЗПУО и на основание протокол от събрание на  номинирани родители от ДГ № 74 „ДЪГА” за избор на нов Обществен съвет към детската градина, 

на 15.12.2022г.

ОПРЕДЕЛЯМ:

Създава се Обществен съвет към ДГ № 74 „ДЪГА”, който се състои от  9  бр. членове и резервни членове, както следва:

1.  М. И.Т   -  председател

Членове:

2.  И. П  – представител  на район " Подуяне"

3. М. И. С.

4.  Т. А. К.

5. Р .Г. Ч.

 

  Резервни членове:

1.  Р. Д. К.

2. К.П. Х.

3.   Б. Д. П.

4.  Е. Х. Ч.

Членовете на ОС се избират за срок от 03 години.

 

Директор:………………………

             /  Цветан  Анчев/ 

 

 

 

 

Прикачени документи

покана обществен съвет.pdf