Facebook
ДГ 74 Дъга
Детска градина в град София

Мисия

мисия

Образование и отглеждане на деца в ранна детска възраст с качество на грижите, което поставя основите за следващи успехи в живота на всяко дете чрез формиране на умения за относителна самостоятелност, позитивно отношение към различните форми на образование в тази възраст, развиваща се способност за прогрес в средата на детската група и социалната интеграция и в крайна сметка на лично благосъстояние. 

  визия

Детска градина № 74 „Дъга” е място, на което:

  • Децата се чувстват щастливи и удовлетворени от своите личностни и творчески изяви във всеки момент от своето развитие;
  • Родителите са доволни от грижите и разбирането на работещите с децата им специалисти, които поетапно и успешно ги подготвят за училище;
  • Педагогическият екип непрекъснато усъвършенства своите професионални умения и компетенции по начин, който гарантира високо качество на възпитание, обучение и социализация и е в интерес на успешната детска подготовка за училище;
  • Предизвикателствата на времето и породените от тях проблеми се решават в партньорства, изграждани от екип на детското заведение с родители и заинтересовани социални кръгове в интерес на щастието, просперитета и успехите на децата.