Facebook
ДГ 74 Дъга
Детска градина в град София

Новини и Събития

Сензорна стая - ДГ 74 Дъга - София

Сензорна стая

       В детската градина вече е обособена и ще функционира сензорна стая ...
първи юни - ДГ 74 Дъга - София

първи юни

  Най-голямото богатство на земята са децата! Честит празник,мили ...
Обучение  - ДГ 74 Дъга - София

Обучение

От 28 до 30 май 2021 г. 16 педагогически специалисти от ДГ №74 "Дъга" участваха в обучение по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен ...
Наука и образование за интелигинтен растеж  - ДГ 74 Дъга - София

Наука и образование за интелигинтен растеж

От 28 до 30 май 2021 г. 16 педагогически специалисти от ДГ №74 "Дъга" участваха в обучение по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен ...
Откриване на новата учебна година - ДГ 74 Дъга - София

Откриване на новата учебна година

  Добре дошли деца, вижте ...