Facebook

ДГ 74 Дъга

Детска градина в град София

ДГ 74 Дъга - София

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКАНА

до членовете на Обществения съвет към ДГ № 74 „Дъга“

за провеждане на Събрание

 

            УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ,

           Каним Ви да присъствате на общо събрание за провеждане на разговори и обсъждане на теми свързани със състоянието на материално-техническата база, оградата и двора на ДГ № 74 „Дъга“, както и разясняване на въпроси, които вълнуват родителите на деца посещаващи територията на детската градина.

Събранието ще се състои на 09.05.2023 г., от 18:00 часа в учителската стая на детската градина при следния Дневен ред:

 

  1. Директора на ДГ № 74 „Дъга“ ще даде разяснения за проведените разговори с районната администрация и Дирекция „Образование“ към СО;
  2. Представяне планираните предстоящи текущи и основни ремонти на територията на ДГ № 74 „Дъга“ – организация и финансиране на ремонтните дейности;
  3. Оглед състоянието на базата на детската градина с нейните прилежащи части;
  4. Представяне и отчет на летния режим и лятната работа с деца;
  5. Разни.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Общественият съвет е орган, който се създава към всяка детска градина и училище за:

✓ подпомагане развитието на детската градина и училището;

✓ граждански контрол на управлението на детската градина и училището.

 

 

 

                                                                                 Директор:    

                                                                                                  /Цв. Анчев/