Facebook

ДГ 74 Дъга

Детска градина в град София

ДГ 74 Дъга - София

 

ДГ № 74 "Дъга" обявява конкурс по документи за Допълнителни образователни дейности - Изкуства: приложни и танцови, които не са дейност на детската градина. Повече информация ще намерите в раздел "Допълнителни образователни дейности".

 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНО!!!

Уважами родители, 

уведомяваме Ви, че може да проверявате такси - Допълнителни образователни дейности на сайта на  https://roditel.eu/ 

/след предварително направена от Вас регистрация/.

Заплащането на такси - ДОД се извършва на място в ДГ № 74 "Дъга" в определени дати от фирмите изпълнители, както и на посочените банкови сметки от тях до 10-то число на всеки месец.

 

Такси за месец ноември 2023 г. ще се събират по следния график на място в детската градина:

- Футбол: 1, 7, 8.12.2023 г. от 07:30 ч. до 09:00 ч.

-Карате: 5, 7, 12.12.2023 г. от 07:30 ч. до 09:00 ч.

- Английски език: 4, 5, 6.12.2023 г. от 07:30 ч. до 09:00 ч.