Facebook
ДГ 74 Дъга
Детска градина в град София

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма  за дейността на Съвет по безопасност на движението на децата в София,

изпълнение на проект на Детска градина №74 "Дъга" на тема:

Изграждане на учебна площадка за безопасно движение

и приложно колоездене -"Децата и безопасното движение".