Facebook
ДГ 74 Дъга
Детска градина в град София

За нас

 

ДГ № 74 „Дъга” е целодневна детска градина. Детското заведение е общинска собственост. Функционира от 1985 г. Помещава се в сграда с два корпуса на 2 и 3 етажа, разположена на 1128 кв. м площ.

 

Детската градина приема деца от 1 до 7 годишна възраст. Децата са разпределени в групи по възраст. Има яслени групи, и група за предучилищна подготовка. В осемте групи на детската градина са приети 220 деца.

 

В двете групи на детската ясла се отглеждат 43 деца. За тях се грижи квалифициран персонал – четири медицински сестри, четири помощник възпитатели и един педагог.

 

Децата имат занимания по следните направления:

1. Околен свят
2. Български език и литература
3. Математика
4. Физическа култура
5. Музика
6. Изобразително изкуство
7. Конструиране и технологии

 

 


Допълнителни дейности, които градината предлага по желание на родителите:

  • Английски език;
  • приложни изкуства;
  • народни танци;
  • карате;
  • футбол;
  • плуване /към момента басейнът на ДГ 74 не функционира/.