Facebook
ДГ 74 Дъга
Детска градина в град София

Обществен съвет

Членове на Обществения съвет 

1 Огнян василев Здравков-председател

2 Елена Боянова Кисьова-  основен член

3 Марияна Павлинова Илиева-  основен член

4 Ваня Костадинова Пазванска-  основен член

5 Елена Георгиева Ковачева-представител на Район Подуяне

 

Резервни членове

 

1 Вяра Кирилова Йорданова

2 Маргарита Благоева Жечева

3 Георги Александров Георгиев

4 Данаил Любчов Цветков