Facebook
ДГ 74 Дъга
Детска градина в град София

Важно

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

НА 26.09.2019Г./ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 17,00Ч.

 

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

 

ЗА ГРУПИТЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

 

                   З А П О В Я Д А Й Т Е!