Facebook
ДГ 74 Дъга
Детска градина в град София

Важно

С  Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

Информираме Ви, че предстои откриване на млечна кухня ( за деца от 10 мес. до 3 години) в Детска градина № 74 ,,Дъга’’( ж.к. „Суха река’’, ул. ,,Хан Севар’’ №1) при проявен интерес от страна на родителите от минимум 40 желаещи.

 

За да бъде открита млечната кухня, трябва да подадете заявление по образец, което можете да получите в сградата на район Подуяне(ж.к,,Суха река’’, бл.59, ет.1- деловодство, гишета №4 и №5). Към заявлението приложете само ксерокопие на акт за раждане и талон от личния лекар за изключване на алергия към храни.

 

Побързайте, от Вас зависи откриването на млечната кухня!

                                          Краен срок 

                                         15.02.2019 г.