Facebook
ДГ 74 Дъга
Детска градина в град София

Новини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

НА 26.09.2019Г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 17,00Ч.

 

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

 

ЗА ГРУПИТЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

  З А П О В Я Д А Й Т Е!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

  Уважаеми родители,

   на 2.09.2019г. Детската градина ще  бъде отворена за

приемане на деца. Групите ще бъдат сборни.

 

  Напомням ви : 

  1. До 13.09.2019г. отсъствията се извиняват служебно.
  2. Ако детето е отсъствало повече от 2/два/ месеца, постъпва с еднократен отрицателен резултат за чревни паразити  /съгласно Наредба No 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози /.
  3. ВСИЧКИ ДЕЦА постъпват след представяне на бележка за контакт с ОЗБ , паразити и профилактичен преглед.

                                                                                                                                    ДИРЕКТОР:                 Р. Велинова