Facebook

ДГ 74 Дъга

Детска градина в град София

Уважаеми родители,

Във връзка с усложнената обстановка, срокът за плащане на дължимите такси се удължава.Има възможност да платите по банков път. На www.roditel.eu можете да  се регистрирате, да получите информация за дължимата такса и сметката за плащане.Това не се отнася за таксите за допълнителните образователни дейности. 

Директор ДГ №74 - Райна  Велинова

 

Уважаеми родители,

Моля, обърнете внимание НЕ ВНАСЯЙТЕ СУМИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, ТЕ НЕ ВЛИЗАТ В СМЕТКАТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА! Ще ги платите в брой, когато получим  разрешение да се отвори детската градина. 

Райна  Велинова - директор